Mũi khoan cam nhiều kích thước ( 2 màu đỏ , đen )

 

Kích thước : 5 * 70 , 6 * 70 , 7 * 70 , 10 * 70 , 15 * 70

Danh mục:

Mô tả