Máy làm mộng dương MDK3113

Thông số kỹ thuật : 

Chiều rộng lớn nhất của mộng : 115 + 2R mm
Chiều dày mộng : 10~45 mm
Chiều sâu lớn nhất của mộng : 6~60 mm
Khoảng điều chỉnh bàn theo phương đứng : 100 mm
Khoảng điều chỉnh bàn theo phương nằm ngang : 50mm
Nghiêng phía trước : +5~ -20 độ
Nghiêng theo phương tròn : 0~20 độ
Mộng nghiêng so với sản phẩm : 0~45 độ
Motor đưa dao : 1 HP
Motor chính : 5 HP
Danh mục: