Máy dán 13 chức năng dán vát và dán thẳng có bo góc YongJin YJ-X4

 

Chức năng máy gồm:

1.Chém vát phôi

2.Dán cạnh vát

3.Siết gập nẹp

4.Dán cạnh thẳng

5.Cắt đầu đuôi nẹp

6.Phay thô trên dưới

7.Phay tinh cạnh vát

8.Phay tinh cạnh thẳng

9.Bo góc đầu đuôi

10.Cạo tinh cạnh thẳng

11.Cạo tinh cạnh vát

12.Đánh bóng cạnh 1

13.Đánh bóng cạnh 2