banner

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
dienmaynghilien.com

Mô tả sản phẩm

Chiều dài gia công                   : 3000 mm
Chiều dày gia công                  :85/65 mm
Đường kính lưỡi cưa chính      : 300 mm
Đường kính lưỡi cưa phụ         :120 mm
Tốc độ lưỡi cưa chính            : 45 00/6500 v/phút
Tốc độ lưỡi cưa phụ               :8500 v/phút
Công suất lưỡi chính            :5,5 kw/380 v
Công suất lưỡi phụ                 : 0,75 kw\ 380v

Đánh giá
Đánh giá của người dùng
[Tất cả: 6 Trung bình : 3]